NẾU BẠN CẦN CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI SẴN SÀNG TRỢ GIÚP