Trong 9 năm, thi công hàng nghìn công trình khắp Hà Nội và các tỉnh lân cận